Sokna i Seljord prestegjeld på Facebook


Alle dei tre sokna i Seljord prestegjeld har eigne sider på Facebook.  På desse sidene vert det publisert ting som hender og skjer i sokna.  Her finn du sidene:

Kanskje du skulle bli medlem av desse sidene ?  Då vil du få melding kvar gong det er lagt inn ein eller annan form for oppdatering.

Tilbake