Messe i Seljord kyrkje


Komande sundag

Komande sundag - 30. april 2023 - er det 4. sundag i påsketida i kyrkja vår.  Då skal det vere høgmesse i Seljord kyrkje.

Påsketida har kvit som liturgisk farge i kyrkja vår.  

Messa byrjar kl 11,00.  Liturg skal vere Dag Harald Undheim, organist er Kjetil Bergheim, Berit Bakken Aase skal vere klokkar/tekstlesar og Jon Svartdal kyrkjetenar.

Det skal vere konfirmantar med som ministrantar/medhjelparar, og diakon/konfirmantlærar Ingunn Liseter vil delta..

Etter messa vert det kyrkjekaffe.

Tekstane for dagen finn du på bibelselskapets nettsider.

Tilbake