Messe i Manndal kapell


Komande sundag

Komande sundag - 13. august 2023 - er det 11. sundag i treeiningstida i kyrkja vår.  Då skal det vere høgmesse i Manndal kapell.

Treeiningstida har grøn som liturgisk farge i kyrkja.  

Messa byrjar kl 11,00.  Liturg skal vere Dag Harald Undheim, organist er Kjetil Bergheim, Bergit Lisleåsheim Telnes skal vere klokkar/tekstlesar og Eilev Eiesland Bjørge kyrkjetenar.

Etter messa vert det kyrkjekaffe og servering av graut, og i forlenging av dette blir det årsmøte for Seljord sokn.

Biletet på denne sida syner altaret i Manndal kapell.

Tekstane for dagen finn du på bibelselskapets nettsider.

Vel møtt.

Tilbake