Familiegudsteneste i Flatdal kyrkje


Det går mot helg.

Komande sundag er det 19. sundag i treeiningstida.  Då skal det vere familiegudsteneste med dåp i Flatdal kyrkje kl 11,00.  Liturg vil vere Dag Harald Undheim, medan Kjetil Bergheim vil vere organist.  Den nye diakonen/trusopplæraren vår, Ingunn Liseter vil delta, og saman med Kjetil Bergheim vil ho/dei offisielt bli innsette i tenesta.

Det skal vere utdeling av fireårsbøker til fireåringane i kommunen, og dei er sjølvsagt ekstra velkomne.  Messa vil ha karakter av haustfest.

Tekstane for dagen finn du på nettsidene til Bibelselskapet. 

Biletet på denne sida syner Flatdal kyrkje i haustrame.

Vel møtt.

Tilbake