Helg & Høgtid for blinde og svaksynte


Helg & Høgtid for blinde og svaksynte.

Organisasjonen KABB - Kristent arbeid blant blinde og svaksynte - syter for at Helg & Høgtid blir lest inn på lyd.  Då kan blinde og svaksynte ha glede av bladet.

Oppsøk denne nettsida, og bla deg nedover til du finn Helg & Høgtid:  Kyrkjelydsblad på lyd.

Eller du kan lytte direkte.

Tilbake