Endringar i gudstenesteplanane for Seljord sokn


Det har blitt nokre endringar i gudstenesteplanane for Seljord sokn.

Endringane er desse:

  • Det vert kveldsgudsteneste med nattverd i Seljord kyrkje sundag 6. februar kl 19,00.
  • Taraldsmessa i Seljord kyrkje laurdag 12. februar skal byrje kl 18,00 i staden for 19,00.  Etter messa i kyrkja vert det Taraldskveld på Øvre Klomset.
  • Sundag 20. mars vert det høgmesse i Åmotsdal kyrkje kl 11,00 i staden for friluftsmesse på Kjos.

Velkomen til kyrkja.

Tilbake