Grunnlovsdag 2023


Snart tid for grunnlovsdagen vår.

I år blir det feiring av grunnlovsdagen - 17. mai - etter relativt tradisjonell plan.

Kyrkja har som vanleg ein sentral plass i feiringa.  Slik ser programmet ut for kyrkjesokna våre:

  • Seljord kyrkje - utandørs messe kl 10,30.  Korpset spelar.  
  • Flatdal kyrkje - innandørs messe kl 12,00.  
  • Åmotsdal kyrkje - innandørs messe kl 14,30.

Biletet er frå Flatdal kyrkje 17. mai 2019, og tilhøyrer Anders Kvåle Rue.

Vel møtt til kyrkjeleg feiring av grunnlovsdagen.  Fullstendige program for dagen finn du på heimesidene til Seljord kommune.

Tilbake