Heimesidene til kyrkja


Den norske kyrkja har gode heimesider på nettet.  Desse bør du som er interessert i kyrkja ta deg tid til å lese på med jamne mellomrom.  Adresse er www.kyrkja.no.  

Og vil du ha litt meir lokalt stoff, kan du ta ein tur innom Agder & Telemark bispedømme sine heimesider:  www.kyrkja.no/agder.

Tilbake