Helgmål Seljord kyrkje 06. august 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Seljord kyrkje 06. august 2021 Dag i kyrkjeåret: Fredag før 11. sundag i treeiningstida. Musikk:  Kantor Maria Skjæveland. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim.  Salmesong i opptak frå Seljord kyrkje 01. august 2021.

Bilete syner Seljord kyrkje ein godversdag juli 2021.

God helg.

Tilbake