Innskjerping av smittevernet


Kyrkja sentralt har kome med skjerpa smittevernreglar.

I Seljord sokn vil dei nye reglane gjelde frå og med i dag.  I praksis betyr dette at kyrkjene våre kan ha slikt antal deltakarar på gudstenester og kyrkjelege handlingar:

  • Seljord kyrkje 50 deltakarar
  • Flatdal kyrkje 50 deltakarar
  • Åmotsdal kyrkje 50 deltakarar

Det vil ikkje vere nattverd på dei rdinære gudstenestene i tida framover.

Dei nye sentralkyrkjelege reglane.

Biletet til høgre er lånt frå heimesida til Den norske kyrkja.

Tilbake