Dugnad i Seljord og Flatdal


Det går mot vår og sommar.

I samband med dette er det behov for å gjere litt dugnadsarbeid på kyrkjegardane våre.  I tillegg til dette kan det og vere behov for å gjere litt innandørs i kyrkjene.

Soknerådet arrangerer dugnad i Seljord og Flatdal etter denne planen:

  • Seljord tysdag 9. mai kl 17,00 - 20,00
  • Flatdal onsdag 10. mai kl 17,00 - 20,00

Ta med deg litt utstyr til rydding og raking, og bli med.  Kaffe/drikke og litt å bite i blir servert.

I Åmotsdal vil det bli tilsvarande dugnad på eit litt seinare tidspunkt - pr dags dato ligg det enno for mykje sno på kyrkjegarden der.

Tilbake