Seks gode grunner til dåp


Den norske kyrkja si heimeside sentralt, har ein fin artikkel som heiter Seks gode grunner til dåp.  

Er du i tvil om du skal døype barnet ditt, kan det kanskje vere litt hjelp i å lese denne artikkelen.

Seks gode grunner til dåp.

Tilbake