Bispevisitas utsett til hausten


Av omsyn til smittestoda i samfunnet vårt, er det planlagde bispevisitasen 17. - 22. november 2020 utsett til hausten 2021.

Biletet  syner biskop Stein Reinertsen, og er lånt frå kyrkja si heimeside.

Tilbake