Kyrkjeklokkene i Seljord prestegjeld


Kyrkjeklokkene i Seljord prestegjeld ringjer etter denne planen sundagar i samband med høgmesse:

Kl 10:00
Kl 10:30
Kl 10:55

Tilbake