Ønsket og Elsket


Kyrkja i Seljord er ein del av ungdomsarbeidet Ønsket og Elsket, som er eit konfirmant- og ungdomsleiararbeid i kyrkja i Øvre Telemark, der vi mellom anna er med på felles konfirmasjonsleir om sommaren.  

Ønsket og Elsket har sin eigen heimeside: ønsketogelsket.no og Facebookside som de kan følgje for meir informasjon om arbeidet. 

Tilbake