Strøyming av messe joleftan i Flatdal kyrkje


Messa i Flatdal kyrkje joleftan skal strøymast direkte.

Er du ein av dei som ikkje kan kome til kyrkja, kan du gjere deg nytte av dette tilbodet.  Det vil vere mogeleg å sjå messa både her på kyrkja si eiga heimeside, eller til dømes på Seljord kommunes facebooksider.  Resultatet blir sjølvsagt best om du overfører vidare til TV-apparatet du har i stova.

Strøyming av messe joleftan i Flatdal kyrkje.

Tilbake