Helgmål Åmotsdal kyrkje 15. oktober 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Åmotsdal kyrkje 15. oktober 2021. Dag i kyrkjeåret: Fredag før 21. sundag i treeiningstida. Musikk:  Tore Sognefest (preludieum). Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim.  Salmesong i opptak frå folkemusikkmesse i Åmotsdal kyrkje 13. juni 2021 - Ottar Kaasa på fele.

God helg.

Tilbake