Påska i Seljord sokn


Det går mot påskehøgtid.

Slik vil høgtida bli feira i Seljord sokn:

  • Palmesundag: Høgmesse i Flatdal kyrkje kl 11,00
  • Skjærtorsdag: Nattverdmesse Nutheim kapell kl 19,00.  Kyrkjekaffe.
  • Langfredag: Pasjonsmesse Manndal kapell kl 11,00
  • Langfredag:  Pasjonsmesse Seljord kyrkje kl 19,00
  • Påskedag:  Høgtidsmesse Seljord kyrkje kl 11,00 og Svartdal kapell kl 15,00

Treng du hjelp til skyss - ring kyrkjeverje Jon Svartdal 917 23 967.

Tilbake