Helgmål Flatdal kyrkje 26. mars 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Flatdal kyrkje ved kantor Natalia Furmankova og sokneprest Dag Harald Undheim. Tekstlesar:  Bergit Lisleåsheim Telnes.  Palmesundag.

Vil du ramme andakten inn av salmer, kan du spele desse klippa før og etter:

Salme før andakt
Liturgisk andakt frå Flatdal kyrkje
Salme etter andakt

Salmene tilhøyrer NRK - Salmeboka minutt for minutt.

Tilbake