Konfirmasjonshelger i Seljord


Dei komande helgene

Dei to senste helgene i august 2023 er konfirmasjonshelger i Seljord sokn.  Til saman skal 23 konfirmantar bli konfirmera desse helgene.

Ingunn Liseter er kyrkja sin konfirmantlærar, og ho vil vere sentral i alle gudstenestene.  I tillegg vil sokneprest og kantor delta.  Kyrkjetenar vil vere Eilev Eiesland Bjørge, og han vil og delta med solosong på alle gudstenestene.

Slik ser programmet ut:

Sundag 20. august kl 11,00:  Konfirmasjonsgudsteneste i Flatdal kyrkje (fire konfirmantar)

Sundag 20. august kl 13,00:  Konfirmasjonsgudsteneste i Åmotsdal kyrkje (tre konfirmantar)

Laurdag 26. august kl 11,00:  Konfirmasjonsgudsteneste i Seljord kyrkje (fire konfirmantar)

Laurdag 26. august kl 13,00:  Konfirmasjonsgudsteneste i Seljord kyrkje (åtte konfirmantar)

Sundag 27. august kl 11,00:  Konfirmasjonsgudsteneste i Seljord kyrkje (fire konfirmantar)

Biletet på denne sida syner Seljord kyrkje.

Tekstane for dagen finn du på bibelselskapets nettsider.

Vel møtt.

Tilbake