Høgmesse med presentasjon av konfirmantar


Til helga skal det vere høgmesse i Flatdal kyrkje.

Komande sundag, 13. november 2022, er det 23. sundag i treeiningstida.  Då skal det vere høgmesse i Flatdal kyrkje kl 11,00.  På denne messa vert det presentasjon av konfirmantane 2022-23.  Liturg vil vere Dag Harald Undheim, medan Kjetil Bergheim vil vere organist og Ingunn Liseter vil vere preikar og medliturg.

Seljord sokn har 23 konfirmantar 2022-23.

Tekstane for dagen finn du på nettsidene til Bibelselskapet. 

Biletet på denne sida syner Flatdal kyrkje i hauststemning.

Vel møtt.

Tilbake