Helgmål

Liturgisk andakt mot helg, frå ei av kyrkjene i Seljord sokn - normalt frå den kyrkja som har messe påfølgande helg.