Helgmål Seljord kyrkje 04. juni 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Seljord kyrkje 04. juni 2021 Dag i kyrkjeåret: Fredag før 2. sundag i treeiningstida. Organist: Kantor Natalia Furmankova. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim. 

Bilete syner altaret i Seljord kyrkje når det tidleg på morgonen er opplyst av morgonsola.

God helg.

Tilbake