Helgmål Seljord kyrkje 22. oktober 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Seljord kyrkje 22. oktober 2021. Dag i kyrkjeåret: Fredag før 22. sundag i treeiningstida. Musikk:  Tore Sognefest (preludieum) og Anne Vik (postludium). Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim. 

God helg.

Tilbake