Helgmål Flatdal kyrkje 30. april 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Flatdal kyrkje 30. april 2021. Dag i kyrkjeåret: Fredag før 5. søndag i påsketida. Organist: Kantor Tony Raley. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim. 

Tilbake