Helgmål Seljord kyrkje 11. mars 2022


Mot helg.

Digital liturgisk andakt i Seljord kyrkje 11. mars 2022. Dag i kyrkjeåret: Fredag før 2. sundag i fastetida.  Musikk:  Organist Anne Vik. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim. Salmesong i opptak frå messe i Seljord kyrkje askeonsdag 2022.

God helg.

Tilbake