Helgmål Flatdal kyrkje 28. mai 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Flatdal kyrkje 28. mai 2021. Dag i kyrkjeåret: Fredag før treeiningssundag. Organist: Kantor Natalia Furmankova. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim. 

Vil de ramme andakten inn med salme, kan desse lenkene nyttas før og etter:

Før:  Gud skapte lyset og livet og meg
Etter:  Hellg, hellig, hellig

Salmene er lånt frå NRK si sending Salmeboka minutt for minutt.

God helg.

Tilbake