Helgmål Flatdal kyrkje 25. juni 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Flatdal kyrkje 25. juni 2021 Dag i kyrkjeåret: Fredag før 5. sundag i treeiningstida. Organist: Kantor Natalia Furmankova. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim.  

Bilete syner altaret i Flatdal kyrkje.

God helg.

Tilbake