Stønad til Rønjomjubileet


Rønjomjbileet 2022

Sparebankstiftinga DNB har gjeve kroner 70.000,00 i stønad til Rønjomjubileet 2022.  Soknerådet samarbeider med Eva Bull Holtes Museum og Vest-Telemark Museum om jubileumsfeiringa.

Tildelinga vart kunngjort i denne filmen.

Biletet syner Åmotsdal kyrkje.  Jarand Rønjom teikna og reiste denne kyrkja.

Tilbake