Messe når året vender


Det går mot årsskifte.

Tradisjonen tru skal det vere messe i Seljord kyrkje når året vender.  Dette er ein fin måte å avslutte 2022 på, og samstundes helse 2023 velkomen.

Messa byrjar kl 16,00.  Tore Sognefest vil vere organist, medan Dag Harald Undheim vil vere liturg, og Gudveig Gravir vil vere klokkar/tekstlesar.  Kyrkjetenar Eilev Eiesland Bjørge vil syngje solo for oss.

Velkomen til Seljord kyrkje.

Tilbake