Gratulerer med dagen - Lihkku beivvin


Samefolkets dag.

Gratulerer med dagen - i dag er det Samefolkets dag i Noreg.

Biletet er lånt frå Den norske kyrkja si heimeside, og tilhøyrer Thom Reijnders.

Kyrkja i Seljord sokn markerte dagen på høgmesse i Flatdal kyrkje 05. februar 2023.  Då blei mellom anna den samiske nasjonalsongen sunge.  Dessutan blei Kyrie Eleison sunge på den tonen som blir nytta i fleire av dei samiske kyrkjelydane i Noreg.

Gratulerer med dagen heiter lihkku beivviin på nordsamisk.

Seljord sokn gratulerer dei i vårt område som i dag markerer denne dagen. 

Tilbake