Høgmesse i Flatdal kyrkje


Komande helg.

Komande helg - sundag 05. mars 2023 - er det høgmesse i Flatdal kyrkje kl 11,00.

Det er 2. sundag i fastetida.  Prestevikar kristian Espeland er liturg, medan kantor Kjetil Bergheim skal vere organist.  Klokkar vil vere Ingrid Wangensten.  Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet, og kyrkjekaffi etter messa.

Tekstane for sundagen finn du på nettsidene til Bibelselskapet.

Bilete syner Flatdal kyrkje, og er teke i mars 2022.

Vel møtt.

Tilbake