Kvardagsopen kyrkje i Seljord


Den kvardagsopne kyrkja  stengjer for i år.

Kyrkja i Seljord har i haust vore open kvardagar mellom 08,00 - 15,00.  Denne ordninga sluttar frå og med 01. november.

Soknerådet har vedteke at ordninga skal trå i kraft igjen 14. april 2023, og skal då halde fram til 14. oktober 2023.  Desse datoane representerer hhv start og slutt på sommarhalvåret etter primstaven.

Vil du inn i kyrkja utanom denne tida, kan du kontakte Seljord kyrkjekontor.

Tilbake