Seljord sokneråd


Seljord sokneråd 2015 - 2019

Faste medlemmer: Ingeborg Nenseter Jensen – Auver Brokka – Reidun Øverland – Mona Helen Haugan – Beate Nilsen Østensen – Kristine Nystad.  Varamedlemmer: Karin Firingen Skori – Hege Brauti Odberg – Lars Geving – Reidun Høgetveit

Kristine Nystad er leiar av soknerådet.

Tilbake