Snart pinse


Det går mot pinse.

Ordet pinse kjem frå gresk og tyder opprinneleg den femtiende dagen etter påske.  Pinsen - eller kvitsundag - kjem alltid på den femtiende dagen etter påskedag.

Bibelselskapet har laga denne presentasjonen av pinse.

Biletet på denne sida er lånt frå nettsida til Den norske bibelselskap.

Tilbake