Jol i kyrkja i Seljord sokn


Det går mot jol.

Jola blir markert i kyrkjesoknet vårt på denne måten:

  • Joleftan kl 12,00 - 13,00 i Åmotsdal kyrkje:  Open kyrkje for stille og ljostenning.  Sokneprest og organist til stades.  Joleevangeliet vert lese kl 12,45.
  • Joleftan kl 15,00:  Messe i Flatdal kyrkje
  • Joleftan kl 15,00:  Messe i Seljord kyrkje
  • Joleftan kl 16,00:  Messe i Seljord kyrkje
  • 1. joledag kl 12,00:  Høgtidsmesse i Seljord kyrkje
  • 4. joledag kl 17,00:  Messe i Åmotsdal kyrkje - jolefest på Åmotsdal grendehus etter messa.
  • Nyårseftan kl 16,00:  Messe i Seljord kyrkje.
  • Sundag 8. januar kl 17,00:  Messe i Manndal kapell.  Servering og jolefest etter messa.

Velkomen til kyrkje - og for orden skuld:  Det er ikkje naudsynt med påmelding på førehand.

Tilbake