Tårnagentgudsteneste i Åmotsdal kyrkje


Sundag 23. april 2023

Sundag 23. april 2023 skal det vere Tårnagentgudsteneste i Åmotsdal kyrkje.  Alle 3. og 4. klassingar i Seljord kommune er spesielt inviterte.  Alle borna får brev i postkassa - brevet kan du lese her.  I brevet står det meir om opplegget for dagen.

Kjenner du nokon 3. og 4. klassingar - gjev dei gjerne ei oppmoding om å vere med på dette.

Biletet på denne sida syner kyrkjetårnet i Åmotsdal.  Ein del av opplegget for denne dagen vil føregå i tårnet.

Tilbake