NY KANTOR ER PÅ PLASS I SELJORD


Søndag 23. august 2020 ble Natalia Furmankova tatt imot som ny kantor i Seljord sokn.

Velkomsten skjedde i Manndal kapell, på den årlige sommarmessa.  Mange var til stades, og Natalia blei tatt godt i mot.  På biletet til høgre ser vi kyrkjeverje Jon Svartdal overrekke blomar og gjennom det ønskje velkomen til Seljord sokn.

Natalia skal vere organist i 70%, og trusopplærar i 30%.

Tilbake