Nokon å snakke med


Anten du har konkrete spørsmål om tvil, tru, religion eller om livet generelt

Anten du har konkrete spørsmål om tvil, tru, religion eller om livet generelt – eller det er noko du ønskjer å dele med eit anna menneske, så er begge våre prestar og soknediakonen tilgjengelege for kontakt og samtale.

Det er ikkje sikkert vi kan gi deg alle svara du søkjer, men vi kan være med deg eit stykke inn i din kvardag, lytte og dele tankar og synspunkter med deg.

Det er óg andre du kan snakke med om du ønskjer det:

Nettprestene: Nettprestene er tilknyttet Nettkirken og er ansatt i Sjømannskirken – Den norske kirke i utlandet. Chatting: Nettpresten er online noen timer hver dag. Gå til www.nettkirken.no

Kirkens SOS:   Tlf.: 22 40 00 40   Chat: kirkens-sos.no

Tilbake