Oppdatering smitevern kyrkjene i Seljord


Etter ny gjennomgang, har det vorte ny oppdatering av smittevernreglane for kyrkjene i Seljord.

Slik er dei oppdaterte reglane:

Biletet til høgre er lånt frå heimesida til Den norske kyrkja.

Tilbake