Nasjonalt Landstadsenter


Salmediktaren og folkeminnegranskaren Magnus Brostrup Landstad (1802 – 1880) var sokneprest i Seljord prestegjeld 1839 – 1849.  Som en del av arven etter Landstad, finnes det i dag eit Nasjonalt Landstadsenter.

Biletet syner Landstadmonumentet som står ved Seljord kyrkje.

Tilbake