Messe på Dyrskuplassen


Komande sundag

Komande sundag er det ikkje messe i nokon av kyrkjene våre.  

Men avslutningsgudstenesta på Korsveg 23 er open for alle.  Denne gudstenesta byrjar kl 12,00, og me oppmodar så mange som mogeleg å slutte opp om denne.

Det er Kristin Moen Saxegaard som skal vere liturg på messa.  Ho er den nye domprosten i Nidaros.

Vel møtt.

Bilete på denne sida er lånt frå nettsidene til Korsvei (www.korsvei.no)

Tilbake