Årsmøte Seljord sokn


Sundag 13. august 2023

Etter messa i Manndal kapell sundag 13. august kl 11,00 vil det vere servering av kaffe og kaker og graut.  I forlenginga av serveringa vil det bli halde årsmøte for Seljord sokn.  Årsmøtet vil handsame årsmeldinga og årsrekneskapen for soknet.

Sjå kunngjering i VTB.

Vel møtt.

Tilbake