TYSDAGSKLUBBEN HAUSTEN 2020


I samband med bispevisitasen som skal vere i november, har det vore naudsynt å gjere ei endring i programmet. 

I samband med bispevisitasen som skal vere i november, har det vore naudsynt å gjere ei endring i programmet.  Tysdagsklubben som var kunngjort til 10. november, er flytta til 17. november.

Slik ser programmet for hausten ut, i heilskap.

Tilbake