Døypefont laga av bilethoggaren Olav Glosimot frå Seljord


Den gamle døypefonten i Seljord kyrkje.

Den gamle døypefonten i Seljord kyrkje har lenge stått bortgøymd på kyrkjeloftet.  No har han blitt henta fram, og står no i våpenhuset.  I sanning eit klenodium.

Bergit Lisleåsheim har skrive denne teksten til døyefonten:

Døypefont laga av bilethoggaren Olav Glosimot frå Seljord

Han var berre 23 år då han laga denne døypefonten, som står som nr 1 i lista over dei offentlege arbeida hans.  Døypefonten er laga av lønnetre i 1844.  Han var i bruk fram til restaureringa av kyrkja i 1971.

Les meir om Olav Glosimot.

Tilbake