Stort resultat på fasteaksjonen i Seljord sokn


Fasteaksjonen er slutt.

Når alle bøsser er gjort opp, blei resultatet i kontantar kroner 36.000,00 frå Seljord sokn.  I tillegg kjem alt som eventuelt er kome inn gjennom vipps.

Resultatet er strålande.  Tusen takk til alle glade gjevarar, og tusen takk til alle bøssebærarar.

Dersom du ikkje fekk høve til å gje, kan du gjere dette via vipps-nummer 2426.

Biletet på denne sida er lånt frå nettsida www.bofjorden.net.

Tilbake