Gudsteneste på Dyrsku'n


Gudsteneste på Dyrsku'n

Komande sundag er det vingardssundag i kyrkja.  Då skal det vere gudsteneste på Dyrsku'n.  Det blir song av Korskulen i Bø, og offer til Kirkens Nødhjelp.

Tidlegare har gudstenesta vore på Fjoset.  I år skal me vere i konferanseteltet som står i nærleiken av Storstugo - altså ikkje så langt unna hovudinngangen.

Biletet på denne sida syner Korskulen i Bø, frå gudstenste på Dyrsku'n i 2018.

Vel møtt.

Tilbake