Helgemessesundag


Første sundag i november er Helgemesse.

Du er velkomen til å vere med på markering av Helgemessesundag i ein av kyrkjene våre sundag 6. november:

  • Åmotsdal kl 11,00
  • Flatdal kl 16,00
  • Seljord kl 19,00

På Den norske kyrkja sine heimesider kan du lese meir om Helgemessesundag/Allehelgensdag.

Tilbake