Helgemessesundag


Første sundag i november er Helgemesse.

Du er velkomen til å vere med på markering av Helgemessesundag i ein av kyrkjene våre sundag 5. november:

  • Åmotsdal kl 11,00
  • Flatdal kl 16,00
  • Seljord kl 19,00

På messa vil det bli lest opp namna på dei som har blitt gravlagde sidan helgemesse i 2022.

På Den norske kyrkja sine heimesider kan du lese meir om Helgemessesundag/Allehelgensdag.

Alle er velkomne - både dei som har mista nokon av sine kjære siste året, og andre som kjenner på sorg og sakn frå tidlegare.  

Både prest og diakon vil vere til stades, medan organist Kjetil Bergheim vil stå for det musikalske.  Einar Heggtveitt vil vere kyrkjetenar.

Tilbake