Påsken i kyrkja i Seljord sokn


Snart påske

Påsken er primært ei kyrkjeleg høgtid.

Slik skal påskehøgtida bli markert i Seljord sokn:

  • Palmesundag: Høgmesse i Flatdal kyrkje kl 11,00
  • Skjertorsdag: Kveldsmesse på Nutheim kl 19,00.  Kyrkjekaffi etter messa
  • Langfredag: Pasjonsmesse i Manndal kapell kl 11,00
  • Langfredag: Pasjonsmesse i Seljord kyrkje kl 19,00
  • 1. påskedag: Høgtidsmesse i Seljord kyrkje kl 11,00
  • 1. påskedag: Gudsteneste i Svartdal kapell kl 15,00

Velkomen til høgtidsfeiring i Seljord sokn.

Tilbake