Oppdatering deltakartal på messe


Oppdatering deltakartal på messe.

Etter dei siste endringane i smittevernet i samfunnet, kan me no ta inn 55 deltakarar på messa i Åmotsdal sundag 13. juni.  Alle må sitje på tilvist plass.

Skulle det ikkje vere plass til alle, vil det bli rigga til høgtalarutstyr utandørs.  

Vel møtt i Åmotsdal kyrkje.

Tilbake